Telefon 611 39 00 Trasig

Maila (info@korebro.se) eller

SMS:a på 070-465 86 60 (jag svarar inte när jag kör, så ring inte)