Elevcentralenteckenhander

Elevstationerna hos KÖRebro

Du får gärna använda någon av våra elevdatorer.

Här loggar du in för att kunna plugga dina webbtester.

Alla faser  i ”Plugga” och mins 20st ”Sluttester”ska vara godkända innan du gör teoriprovet på Trafikverket. Tänk på att ju bättre du pluggar desto längre får du behålla kunskaperna. Tanken är att du ska ha ditt körkort i förhoppningsvis 50 år framåt.

Körebro ser dina resultat. Om inga godkända prov har gjorts så avbokas proven. Detta är för din skull, dels för att du ska klara provet när det är dags, och dels för att undvika att behöva göra om proven som kostar mycket pengar.

Börja plugga i god tid så blir resan till körkortet ett nöje!

Logga in på Elevcentralen